CONVENTIONAL - CLASSICAL WOOD KILN

A classical wood kiln is widely used and is suitable for all sorts of wood. Inside the chamber the wood is at a standstill but the climate of the air is exchanged according to a precisely defined regime for each kind and thickness of wood in the chamber.

Wood is dried at the highest admissible temperature and at fast air movement so that it can be dried in the shortest possible period of time. The temperature, the air circulation, the moisturing and the drying regime are dependent on the kind and on the thickness of wood.The whole wood drying process is led from the beginning to the end by automatic controlling AMRS 800, which has at its disposal the programmes for drying 80 different sorts of wood. Controlling can be connected with your PC. The drying facility can be either built or completely made of aluminium.

Montažna izvedba

Sušilna komora je izdelana kot montažna komora. Sestoji se iz ogrodja in izolacijskih plošč. 

Ogrodje je izdelano iz Al profilov in sestavljeno v celoti nosi vse funkcionalne elemente sušilnice. Na to ogrodje se z zunanje strani pritrdijo izolacijske plošče, ki so izdelane iz notranje in zunanje Al pločevine, vmes pa se nahaja izolacija.

Zunanja in notranja pločevina sta med seboj povezani tako, da ne pride do toplotnih mostov v samih izolacijskih ploščah, oziroma med ploščami in ogrodjem. S tem preprečujemo segrevanje površine sušilnice oziroma prenos toplote sušilnice v njeno okolico.

Vsa konstrukcija komore je izdelana in pripravljena za montažo na pripravljeni temelj. Pri montaži sušilnice posameze sestavne dele med seboj dobro tesnimo s posebnim silikonskim kitom, ki je odporen na vplive temperature, kisline in vlage.

Zidana izvedba

Stene sušilnice so pozidane z zidaki in izolirane s kombi ploščami debeline 5 cm.

Notranjost objekta je ometana z betonsko malto brez dodanega apna. Stene so zaglajene in pobarvane s posebno barvo, ki je odporna na temperaturo, kisline in vlago, ki se ustvarjajo pri procesu sušenja lesa. Na pozidan objekt pritrdimo konstrukcijo vmesnega stropa, ventilatorjev in grelcev.

Send us inquiry