CONDENSATIONAL WOOD DRYING KILN

The drying of wood in the condensational kiln works on the principle of the heat pump. The basic device is a condensational electrical generator set that can be placed in a drying chamber or outside the drying chamber.

The saturated air coming from the kiln is cooled in the condensational electrical generator set. It is cooled under the saturating temperature. In this way some of the air moisture flows away in the form of a condensed liquid. The air is dried, heated once again and as such retuned into the chamber. A condensational kiln is simpler than the conventional one and it uses less energy. But the wood drying is slower and it takes more time than it is the case with the classical kiln. The drying facility can be either built or completely made of aluminium.

Montažna izvedba

Sušilna komora je izdelana kot montažna komora. Sestoji se iz ogrodja in izolacijskih plošč.

Ogrodje je izdelano iz Al profilov in sestavljeno v celoti nosi vse funkcionalne elemente sišilnice. Na to ogrodje se z zunanje strani pritrdijo izolacijske plošče, ki so izdelane iz notranje in zunanje Al pločevine, vmes pa se nahaja izolacija. Zunanja in notranja pločevina sta med seboj povezani tako, da ne pride do toplotnih mostov v samih izolacijskih ploščah, oziroma med ploščami in ogrodjem. S tem preprečujemo segrevanje površine sušilnice oziroma prenos toplote sušilnice v njeno okolico. Vsa konstrukcija komore je izdelana in pripravljena za montažo na pripravljeni temelj. Pri montaži sušilnice posameze sestavne dele med seboj dobro tesnimo s posebnim silikonskim kitom, ki je odporen na vplive temperature, kisline in vlage.

Zidana izvedba

Stene sušilnice so pozidane z zidaki in izolirane s kombi ploščami debeline 5 cm.

Notranjost objekta je ometana z betonsko malto brez dodanega apna. Stene so zaglajene in pobarvane s posebno barvo, ki je odporna na temperaturo, kisline in vlago, ki se ustvarjajo pri procesu sušenja lesa. Na pozidan objekt pritrdimo konstrukcijo vmesnega stropa, ventilatorjev in grelcev.

Pošljite povpraševanje