KONVENCIONALNA KLASIČNA SUŠILNICA

Klasična sušilnica lesa je primerna za sušenje vseh vrst lesa. Les v komori miruje, menja pa se klima zraka, po natančno določenem režimu za posamezno vrsto in debelino lesa v komori. 
 

Les sušimo z najvišjo dopustno temperaturo in v hitrem gibanju zraka, tako da se les posuši v najkrajšem možnem času.Temperatura, pretok zraka, vlaženje in režim sušenja pa so odvisni od vrste in debeline sušenega lesa. Celoten proces sušenja lesa, od začetka do konca, vodimo z avtomatskim krmiljem DELPHI, ki premore programe za sušenje kar 80 različnih vrst lesa. Krmilje pa lahko tudi povežemo z osebnim računalnikom. Objekt sušilnice je lahko zidan ali pa v celoti izdelan iz aluminija.

Montažna izvedba

Sušilna komora je izdelana kot montažna komora. Sestoji se iz ogrodja in izolacijskih plošč. 

Ogrodje je izdelano iz Al profilov in sestavljeno v celoti nosi vse funkcionalne elemente sušilnice. Na to ogrodje se z zunanje strani pritrdijo izolacijske plošče, ki so izdelane iz notranje in zunanje Al pločevine, vmes pa se nahaja izolacija.

Zunanja in notranja pločevina sta med seboj povezani tako, da ne pride do toplotnih mostov v samih izolacijskih ploščah, oziroma med ploščami in ogrodjem. S tem preprečujemo segrevanje površine sušilnice oziroma prenos toplote sušilnice v njeno okolico.

Vsa konstrukcija komore je izdelana in pripravljena za montažo na pripravljeni temelj. Pri montaži sušilnice posameze sestavne dele med seboj dobro tesnimo s posebnim silikonskim kitom, ki je odporen na vplive temperature, kisline in vlage.

Zidana izvedba

Stene sušilnice so pozidane z zidaki in izolirane s kombi ploščami debeline 5 cm.

Notranjost objekta je ometana z betonsko malto brez dodanega apna. Stene so zaglajene in pobarvane s posebno barvo, ki je odporna na temperaturo, kisline in vlago, ki se ustvarjajo pri procesu sušenja lesa. Na pozidan objekt pritrdimo konstrukcijo vmesnega stropa, ventilatorjev in grelcev.

Pošljite povpraševanje