KONDENZACIJSKA SUŠILNICA

Sušenje v kondenzacijski sušilnici poteka po principu toplotne črpalke.

Osnovna naprava je kondenzacijski agregat, ki se lahko namesti v sušilni komori ali izven sušilne komore. Nasičen zrak iz sušilnice se v kondenzacijskem agregatu ohladi pod temperaturo nasičenja, del vlage iz zraka tako odteče kot kondenzat. Zrak se tako osuši, ponovno segreje in tak vrne v komoro.Kondenzacijska sušilnica je enostavnejša in porabi manj energije kot konvencionalna. Sušenje lesa pa je počasnejše in traja dalj časa kot pri klasični sušilnici. Objekt sušilnice je lahko zidan ali v celoti izdelan iz aluminija.